GMS 旅游 Performance

湄公河旅游协调办公室跟踪大湄公河次区域的20项旅游绩效指标。

 1. 国际旅客入境
 2. 平均逗留时间
 3. 按地区和国家划分的十大货源市场
 4. 航空旅客到达百分比
 5. 陆路旅客到达百分比
 6. 海上旅客到达百分比
 7. 预定的国际入境航班
 8. 入境空气座位容量
 9. 允许获得入境旅游签证的国家数量
 10. 提供入境旅游签证的国际边境检查站(陆,海,空)数量
 11. 酒店数量
 12. 酒店客房数
 13. 酒店平均入住率
 14. 旅游经营者数量
 15. 注册导游人数
 16. 旅游 Receipts
 17. 旅游支出
 18. 旅游 Investment
 19. 旅游’对就业的直接贡献
 20. 旅游’对国内生产总值的直接贡献

GMS 旅游 Performance 2019

2019 旅游 Performance Scorecard   –   2019按国家分列的货源市场

 


GMS 旅游 Performance 2018

2018 旅游 Performance Scorecard   –   2018按国家分列的货源市场

 


GMS 旅游 Performance 2017

2017 旅游 Performance Scorecard   –   2017年按国家分列的货源市场

 


GMS 旅游 Performance 2016

  

2016 旅游 Performance Scorecard   –   2016年按国家分列的货源市场

 


GMS 旅游 Performance 2015

 InfroGraphic GMS_2015_Page1InfroGraphic GMS_2015_Page2

2015 旅游 Performance Scorecard


GMS 旅游 Performance 2014

 InfroGraphic GMS_2014_Page1InfroGraphic GMS_2014_Page2

2014 旅游 Performance Scorecard


 

GMS 旅游 Performance 2013

InfroGraphic GMS_2013_Page1InfroGraphic GMS_2013_Page2

2013 旅游 Performance Scorecard


旅游 统计 Reports

柬埔寨

柬埔寨2019
柬埔寨2018
柬埔寨2017
柬埔寨2016
柬埔寨2015
柬埔寨2014

柬埔寨2013
柬埔寨2012
柬埔寨2011
柬埔寨2010

老挝
老挝2019
老挝2018
老挝2016
老挝2015

老挝2014
老挝2013

老挝2012
老挝2011
老挝2010
老挝2009
缅甸 
缅甸2019
缅甸2018
缅甸2017
缅甸2016
缅甸2015
缅甸2014

缅甸2013
缅甸2012
缅甸2011
缅甸2010
缅甸2009
缅甸2008
泰国
泰国2019
泰国2018
泰国2017
泰国2016
泰国2015年12月(泰文版)
泰国2014(泰文版)

泰国2013(泰文版)
泰国2011(泰文版)
泰国2010(泰文版)
中国
云南& Guangxi 2006-2012
越南

越南2019
越南2018
越南2017
越南2016
越南2015
越南2014

越南2013
越南2012

友好打印,PDF和电子邮件